84(5Aze)-5
M85


    Musayev, Qurban.
    Torpağımın, millətimin qurbanıyam / Q. Musayev ; tərt.ed. : M. Musayev ; red. : V. Xramçaylı. - Bakı : Çinar-çap, 2003. - 354 s. ; 17sm. - 500 экз. - 12000 man.
QRNTI
KBT 84(5Aze)-5

Açar sözlər:
şeirlər
Annotasiya: Kitabda gözəl el şairi, el ağsaqqalı Qurban Musayevin şerləri toplanmışdır.
Sənəd saxlayıcı:
RUK

Əlavə giriş nöqtələri:
Musayev, Məmməd \tərt.ed.\; Xramçaylı, Vəli \red.\
əlyetərli nüsxə yoxdur

84(5Aze)
M85


    Musayev, Qurban.
    Balasıyam bu torpağın / Q. Musayev ; red. E. Qəmgin ; ön söz N. Ə. Həsənzadə. - Bakı : Oğuz Eli, 2010. - 392 s. : portr. ; 20 sm. - 500 экз. - (cildli) : həd.
QRNTI
KBT 84(5Aze)

Açar sözlər:
şeirlər -- dağlar -- bənövşə -- ailə
Annotasiya: Qoşmaları, gəraylıları və müxtəlif mövzularda yazılmış şeirləri dillər əzbəri olan, çağdaş dünyamızda aşıqların repertuarını bəzəyən şair Qurban Musayevin bu kitabı oxucularla beşinci görüşüdür.
Sənəd saxlayıcı:
RUK

Əlavə giriş nöqtələri:
Qəmgin, Elbrus \red.\; Həsənzadə, Nəriman Alməmməd oğlu \ön söz.\
əlyetərli nüsxə yoxdur

84(5Aze)
H 22


   
    Haqqın qurbanı : toplu / tərt., baş red., ön sözün müəl. Y. Nəğməkar, red. V. Xramçaylı, red. E. Mustafa. - Bakı : Yazıçı, 2014. - 512 s. : foto ; 22 sm. - 500 экз. - həd.
QRNTI
KBT 84(5Aze)

Annotasiya: Kitabda tanınmış el şairi, görkəmli maarif xadimi Qurban Musayevin haqqında yazılmış xatirələr, şeirlər, yaradıcılığından nümunələr toplanmışdır.
Sənəd saxlayıcı:
Presidential Library

Əlavə giriş nöqtələri:
Nəğməkar, Yusif \tərt., baş red., ön sözün müəl.\; Mədətov, Yusif Məhəmməd (Məhiş) oğlu; Xramçaylı, Vəli \red.\; Mustafa, Elbrus \red.\; Musayev, Qurban Məmməd oğlu \haq.\
əlyetərli nüsxə yoxdur

84(5Aze)
M84


    Musayev, Qurban İsabala oğlu.
    Dostluq : Bir pərdəli pyes / Q. İ. Musayev ; red. Z. Qarayev ; rəs. A. Kozlov. - Bakı : Gənclik, 1967. - 10 s. ; 20 sm. - kiril əlifbası ilə. - 6000 экз. - 0.04 rubl.
QRNTI
KBT 84(5Aze)

Açar sözlər:
Zəhmət -- Zaman -- Hikmət -- Xoşbəxt
Annotasiya: Məcmuəyə məktəb səhnələrində, pioner düşərgələrində, pioner evlərində və.s özfəaliyyət dərnəklərində oynanılmaq üçün birpərdəli pyeslər daxil edilmişdir. Məcmuəyə daxil edilən pyeslər özfəaliyyət dərnəklərinin işini yaxşılaşdırmaqda şagirdlərə yaxından kömək göstərəcəkdir. Məcmuəyə məktəb səhnələrində, pioner düşərgələrində, pioner evlərində və.s özfəaliyyət dərnəklərində oynanılmaq üçün birpərdəli pyeslər daxil edilmişdir. Məcmuəyə daxil edilən pyeslər özfəaliyyət dərnəklərinin işini yaxşılaşdırmaqda şagirdlərə yaxından kömək göstərəcəkdir.

Sənəd saxlayıcı:
RUK

Əlavə giriş nöqtələri:
Qarayev, Z. \red.\; Kozlov, A. \rəs.\
əlyetərli nüsxə yoxdur