Əsas Sadə rejim Təsvir Şlyuz Z39.50
Qeydiyyat
Soyad
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Toplu kataloq - axtarışın nəticəsi

Axtarış növləri

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstəriş formatı:
tamətraflıqısa
Axtarışın sorğusu: (<.>A=Bəkirov, Asif Şahnəzər oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi sayı : 1
Tapılan sənədlərin göstəriş formatı:
tamətraflıqısa
Axtarışın sorğusu: (<.>A=Bəkirov, Asif Şahnəzər oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi sayı : 1
1.
65.5-80
B 60


    Bəkirov, Asif Şahnəzər oğlu.
    Beynəlxalq idarəetmə standartları : ISO 9000 / ISO 14000 / OHSAS 18001 / A. Ş. Bəkirov. - Bakı : Adiloğlu, 2006. - 124 s. : sxem, il., cədvəl ; 20,5 sm. - 500 экз. - 5.00 AZN
QRNTI
KBT 65.5-80 + 65.428-80

Açar sözlər:
keyfiyyət -- ekologiya təhlükəsizliyi -- əməyin mühafizəsi
Annotasiya: Bu kitabda ISO 9000 keyfiyyət, ISO 14000 ekologiya, OHSAS 18001 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi seriyalı beynəlxalq idarəetmə standartları haqqında ətraflı məlumatlar verilməklə yanaşı, təyinatından və ya əhatə dairəsindən asılı olmayaraq, fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr üzrə qurulması və tətbiq edilməsi yolları barədə nümunəvi sənədlər üzərində geniş izahatlar verilmişdir.
Sənəd saxlayıcı:
Presidential library
nüsxələr ümumilikdə: 1
OZ (1)
Əlyetərli: OZ (1)
Oxşarları tap

 
© Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
© "İnformasiya hamı üçün" YUNESKO proqramının Azərbaycan Komitəsi
© AZLİBNET Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi
© C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası
© Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi