Əsas Sadə rejim Təsvir Şlyuz Z39.50
Qeydiyyat
Soyad
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Toplu kataloq - axtarışın nəticəsi

Axtarış növləri

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstəriş formatı:
tamətraflıqısa
Tapılan sənədləri çeşidləmək:
müəllifsərlövhənəşr ilisənədin tipi
Axtarışın sorğusu: (<.>A=Bayramov, Munis$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi sayı : 2
Göstərilən sənədlər 1 dən 2
Tapılan sənədlərin göstəriş formatı:
tamətraflıqısa
Tapılan sənədləri çeşidləmək:
müəllifsərlövhənəşr ilisənədin tipi
Axtarışın sorğusu: (<.>A=Bayramov, Munis$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi sayı : 2
Göstərilən sənədlər 1 dən 2
1.
84(5Aze)
B 32


    Bayramov, Munis.
    Mənə şair deməyin : şeirlər / Munis. - Bakı : Nağıl evi, 2002. - 296 s. : foto ; 20 sm. - 600 экз. - 3.00 AZN
QRNTI
KBT 84(5Aze)

Açar sözlər:
Şirin duyğular -- Bahar -- Sənət dünyası
Annotasiya: Səmimi ürəyə, yüksək insani keyfiyyətə malik olan Munisin bu kitabında ata, ana və övlad məhəbbətinin tərənnümü mühüm yer tutur.
Sənəd saxlayıcı:
SUMLİB

Əlavə giriş nöqtələri:
Munis
əlyetərli nüsxə yoxdur
Oxşarları tap

2.
84(5Aze)
M 83


    Munis
    Türkün dastanı : poemalar toplusu / Munis ; red. T. Taisoğlu. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 320 s. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8176-0-7 : həd.
QRNTI
KBT 84(5Aze)

Sənəd saxlayıcı:
Presidential Library
Əlavə giriş nöqtələri:
Taisoğlu, Tahir \red.\; Bayramov, Munis Məhəmməd oğlu
nüsxələr ümumilikdə: 2
AB (2)
Əlyetərli: AB (2)
Oxşarları tap


 
© Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
© "İnformasiya hamı üçün" YUNESKO proqramının Azərbaycan Komitəsi
© AZLİBNET Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi
© C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası
© Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi