Əsas Sadə rejim Təsvir Şlyuz Z39.50
Qeydiyyat
Soyad
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Toplu kataloq - axtarışın nəticəsi

Axtarış növləri

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstəriş formatı:
tamətraflıqısa
Axtarışın sorğusu: (<.>A=Şıxlı, Zərəngiz$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi sayı : 1
Tapılan sənədlərin göstəriş formatı:
tamətraflıqısa
Axtarışın sorğusu: (<.>A=Şıxlı, Zərəngiz$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi sayı : 1
1.
84(5Aze)
Ş 57


    Şıxlı, Zərəngiz.
    Fəlsəfi mülahizələrimin təhlili / Z. Şıxlı ; red.: A. Məmmədov, P. Nizaməddin. - Bakı : MBM, 2015. - 268 s. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-29-092-4 : 12.00 AZN
QRNTI
KBT 84(5Aze)

Annotasiya: Kitabın birinci hissəsində müəllifin hərtərəfli, çox cəhətli fəlsəfi düşüncələrinin poetik məzmunda mülahizələrinin izahlı təhlili verilir. Kitabın ikinci hissəsində "Xatirələrim", üçüncü hissəsində intellektual şeirlər verilir.
Sənəd saxlayıcı:
Presidential Library

Əlavə giriş nöqtələri:
Məmmədov, Arif \red.\; Nizaməddin, Pərvanə \red.\
əlyetərli nüsxə yoxdur
Oxşarları tap

 
© Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
© "İnformasiya hamı üçün" YUNESKO proqramının Azərbaycan Komitəsi
© AZLİBNET Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi
© C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası
© Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi